Colofon en disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar van en over Bibliotheek Kerkrade e.o. en de Parkstad Limburg Bibliotheken;

Wij besteden uiterste zorg om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen desondanks voorkomen. Bibliotheek Kerkrade e.o. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie;

Bibliotheek Kerkrade e.o. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Privacy statement

Algemeen
Bibliotheek Kerkrade e.o hecht er grote waarde aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en/of bezoekers van haar website gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Om online reserveren mogelijk te maken is het echter noodzakelijk om als klant en/of bezoeker uw gegevens achter te laten zodat Bibliotheek Kerkrade e.o u optimaal van dienst kan zijn. Op het moment dat u gegevens op de website van Bibliotheek Kerkrade e.o achterlaat, stemt u automatisch in met dit Privacy Statement. Bibliotheek Kerkrade e.o zal uw gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Bibliotheek Kerkrade e.o verzamelt en verwerkt gegevens over klanten van Bibliotheek Kerkrade e.o en/of bezoekers van deze website ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering, om online reserveringen mogelijk te maken en om (anonieme) webstatistieken te ontwikkelen. Na verwerking worden persoonsgegevens niet bewaard. Bibliotheek Kerkrade e.o verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Bibliotheek Kerkrade e.o zorgt ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Internetsites van derden
Op de website treft u een aantal links aan naar websites van andere organisaties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, is Bibliotheek Kerkrade e.o niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van dergelijke sites en het gebruik van uw (persoons-)gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Deze kunnen afwijken van de voorwaarden die Bibliotheek Kerkrade e.o hanteert.