Welkom bij de bibliotheek: hier staan wij voor

Ontwikkeling en Educatie

Centrum voor Ontwikkeling en Educatie

De bibliotheek biedt studiemogelijkheden voor scholieren, studenten en volwassenen. Zij stimuleert het opdoen van basisvaardigheden zoals het lezen en schrijven en het omgaan met digitale media. Zij ondersteunt het onderwijs. 
 

Kennis en Informatie

Warenhuis van kennis en informatie

Met haar collectie als basis, biedt de bibliotheek mogelijkheden tot uitlenen en raadplegen van informatie en bemiddeling (persoonlijk en digitaal) tussen aanbieders en vragers van informatie.

Lezen en Literatuur

Inspiratiebron van lezen en literatuur

De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking en biedt eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. 

Ontmoeting en Debat

Podium voor Ontmoeting en Debat

De bibliotheek is een neutrale, objectieve, onpartijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen in de samenleving elkaar kunnen ontmoeten. Zij biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema’s, voor voorlichting over complexe onderwerpen en voor discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang.  

De kernwaarden van de bibliotheek

Toegankelijkheid

Van de toegang tot de openbare bibliotheek wordt niemand uitgesloten: iedere burger kan en mag gebruik maken van de diensten van de bibliotheek. Iedere bezoeker moet toegang hebben tot informatie met zo laag mogelijke (financiële) toegangsdrempels.

Pluriformiteit

De bibliotheek maakt geen onderscheid, zij heeft een aanbod voor alle bevolkingsgroepen en bevordert zoveel mogelijk dat bevolkingsgroepen in aanraking komen met de denkbeelden van anderen.

Onafhankelijkheid

De openbare bibliotheek is neutraal en niet-commercieel. Het samenstellen van een collectie en het leggen van connecties moet daarom losstaan van (politieke en economische) belangen.

Betrouwbaarheid

De snelle toename aan informatie maakt het voor burgers van belang te weten op welke informatie zij in hun handelen kunnen vertrouwen. De bibliotheek heeft als betrouwbaar instituut de opdracht om burgers te ondersteunen bij het beoordelen van informatie.

 

Kunst en Cultuur

Encyclopedie van Kunst en Cultuur

De bibliotheek presenteert uitingen van intellectuele en artistieke activiteiten. Historische of anderszins belangwekkende collecties worden bewaard en beschikbaar gesteld. De bibliotheek sluit aan op de lokale en provinciale culturele tradities.